تئوری مدیریت پیشرفته -دکتر آفتاب آذری-7

ارائه خانم ها

فاطمه موسوی:مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

مریم نتیجه شوکت آباد:مدیریت و سازمان

مینا نفیسی:توانمندسازی کارکنان

دانلود

/ 0 نظر / 167 بازدید