مدیریت مالی پیشرفته-دکتر لطیفی-ارائه دوستان

فایل rar شامل ارائه 5 نفر از دوستان: شهرام شفیعی:تاریخچه تئوریهای مالی سالومه قزل:بودجه بندی سرمایه رحیم امیری:ساختار سرمایه نادر طاهری:تامین مالی محمد پیرحیاتی:تئوری ساختار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
خرداد 94
2 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
8 پست
آبان 93
12 پست
مهر 93
7 پست
خرداد 93
11 پست