مدیریت سرمایه گذاری اوراق بهادار-دکتر لطیفی-جلسه 93/3/2

ارائه آقایان سید حسین سید علی روته و فرامز فاطمی:ارزیابی عملکرد پرتفوی کریم بابائیان:شرکتهای سرمایه گذاری فایل استاد:ارزیابی عملکرد پرتفوی
/ 0 نظر / 8 بازدید

تئوری مدیریت پیشرفته -دکتر آفتاب آذری-7

ارائه خانم ها فاطمه موسوی:مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مریم نتیجه شوکت آباد:مدیریت و سازمان مینا نفیسی:توانمندسازی کارکنان
/ 0 نظر / 167 بازدید
خرداد 94
2 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
8 پست
آبان 93
12 پست
مهر 93
7 پست
خرداد 93
11 پست