بررسی موارد خاص در مدیریت مالی-دکتر لطیفی- 1آبان 93

فایل ارائه خانم سودابه هدایت زاده:مقایسه بازار پول و سرمایه در ایران فایل ارائه آقای هومن تنرس:تاریخچه بحرانهای مالی در دنیا فایل ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 10 بازدید

بررسی موارد خاص مدیریت مالی- 24 مهر 93

گروه بندی ها گروه اول :سرگروه آقای تنرس موضوعA اعضا:سارا پناهی-فطمه پاکزادیان-مهدی دوخانی-محسن تفرشی پور-بهنام شعبانی-یوشع رادنیا گروه دوم:سرگروه آقای حاتمی راد موضوع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید
خرداد 94
2 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
8 پست
آبان 93
12 پست
مهر 93
7 پست
خرداد 93
11 پست