مدیریت سرمایه گذاری اوراق بهادار-دکتر لطیفی-93/2/25

ارائه خانوم محمدی و سید وحید حسینی:تئوری بازار سرمایه و مدلهای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

ارائه آقای میرزانژاد و سید محمد موسوی:CAPM,DCAPM

ارائه خانم براتی جهرودی : تئوری قیمت گذاری آربیتراژ

دانلود دانلوددانلود

/ 0 نظر / 10 بازدید